DIVLJA LIGA VATERPOLO

News

Tenda

Posted by DIVLJA LIGA on July 12, 2013 at 3:00 AM

Na ovoj fotografiji, snimljenoj 2003. (ljeto), vide se 4 klupe kod legendarne

masline i tenda ("Coca Cola") koju je bio postavio hotel "Kompas". 

Javna površina (nad kojom je tenda bila razapeta) hotelu "Kompas" je bila

dodjeljena koncesijskim odobrenjem radi obavljanja ugostiteljskih usluga.

 

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=128327982


Hotel "Kompas", inače, godinama (desetljećima) dobiva istovrsno

koncesijsko odobrenje samo za onu javnu površinu, na kojoj su se stolovi

i stolice nalazili 31.03.2012., kao i tenda (koja bi ih natkrivala)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=152544245


Hotel "Kompas" je u posljednjih 8 godina, u nekoliko navrata uklanjao 4 klupe

kod masline, sa ciljem da postavljanjem stolova i stolica okupira "sektor klupa",

ali su građani uspjeli obraniti taj važni dio Sumartina, tako da bi uklonjene klupe

vratili na "svoje mjesto"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=182010561

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/25718408


U utorak, 09.07.2013., hotel "Kompas" je pokušao zaposjesti "sektor klupa"

postavljanjem nove tende, koja bi (osim javne površine za koju hotel "Kompas"

ima koncesijsko odobrenje) natkrila sve 4 klupe i maslinu

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891079

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891078

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891020


Srećom po Dubrovčane, intervenirala je udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO

(koja održava "sektor klupa") i spriječila je da hotel "Kompas" postavi noseće

stupove za tendu do zidića uz more, pa su radnici bili prinuđeni odstupiti

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181890583

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891077


Hotel "Kompas" se (nakon toga) morao zadovoljiti suncobranima ("Ledo")

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181890584


Klupe (kod masline) snimljene su prije više od 80 godina (tobogana nije bilo)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=151229030


Categories: None

Recent Videos

1998 views
1896 views
1973 views
1887 views