DIVLJA LIGA VATERPOLO

News

Copyright ©  DIVLJA LIGA VATERPOLO  All Rights Reserved

view:  full / summary

Tenda

Posted by DIVLJA LIGA on July 12, 2013 at 3:00 AM

Na ovoj fotografiji, snimljenoj 2003. (ljeto), vide se 4 klupe kod legendarne

masline i tenda ("Coca Cola") koju je bio postavio hotel "Kompas". 

Javna površina (nad kojom je tenda bila razapeta) hotelu "Kompas" je bila

dodjeljena koncesijskim odobrenjem radi obavljanja ugostiteljskih usluga.

 

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=128327982


Hotel "Kompas", inače, godinama (desetljećima) dobiva istovrsno

koncesijsko odobrenje samo za onu javnu površinu, na kojoj su se stolovi

i stolice nalazili 31.03.2012., kao i tenda (koja bi ih natkrivala)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=152544245


Hotel "Kompas" je u posljednjih 8 godina, u nekoliko navrata uklanjao 4 klupe

kod masline, sa ciljem da postavljanjem stolova i stolica okupira "sektor klupa",

ali su građani uspjeli obraniti taj važni dio Sumartina, tako da bi uklonjene klupe

vratili na "svoje mjesto"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=182010561

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/25718408


U utorak, 09.07.2013., hotel "Kompas" je pokušao zaposjesti "sektor klupa"

postavljanjem nove tende, koja bi (osim javne površine za koju hotel "Kompas"

ima koncesijsko odobrenje) natkrila sve 4 klupe i maslinu

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891079

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891078

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891020


Srećom po Dubrovčane, intervenirala je udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO

(koja održava "sektor klupa") i spriječila je da hotel "Kompas" postavi noseće

stupove za tendu do zidića uz more, pa su radnici bili prinuđeni odstupiti

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181890583

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181891077


Hotel "Kompas" se (nakon toga) morao zadovoljiti suncobranima ("Ledo")

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181890584


Klupe (kod masline) snimljene su prije više od 80 godina (tobogana nije bilo)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=151229030


DIVLJA LIGA 2013

Posted by DIVLJA LIGA on July 10, 2013 at 1:50 AM

Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO ishodila je odobrenje Lučke kapetanije Dubrovnik

da se finalni dan "Divlje lige 2013" upriliči 11.08.2013., na kultnoj i legendarnoj Ponti

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177759465

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177759464

 

Županijska lučka uprava Dubrovnik je o tome izdala (prethodnu) suglasnost

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177209957

 

Ovogodišnje prvenstvo dubrovačkih kupališta u vaterpolu,

uvršteno je u program "Mladi i Grad skupa"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178257496


Polučivši uspjeh na javnom natječaju za program "Mladi i Grad skupa",

udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO preuzela je PRIJELAZNI POKAL

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/29886493


Suglasno pravilima Udruge, pojedincu, koji pored utakmica "Divlje lige 2013"

http://www.divljaliga.eu/divljaliga2013.htm

nastupa na nekim drugim vaterpolskim turnirima rekreacijskog sadržaja, 

nije ograničen u pravu igranja, ali jest u mogućnosti primitka u članstvo Udruge.

PRIJELAZNI POKAL

Posted by DIVLJA LIGA on July 7, 2013 at 5:25 AM

U subotu, 07.07.2013., PRIJELAZNI POKAL  snimljen je na Batali

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181798575

Na toj je mikrolokaciji 1950. godine fotografirana "divljoligaška" momčad BATALA

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=140981937

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=140981936


Evo snimaka bočnih strana prijelaznog "divljoligaškog" pokala

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181798574

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181798570

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181798569

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181798573


Vidljivo je da je prijelazni trofej potrebno srediti, prije uručenja pobjedniku

ovogodišnje dubrovačke vaterpolske DIVLJE LIGE

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/29077055


Gospar Božidar Korać (stari Dančar) detaljno je pregledao pokal u kafiću "Kupa" 

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181798571

Uočio je da je gornji "pozlaćeni" dio pokala olabavljen te je predložio način

boljeg pričvršćenja za drveni dio (postolje). Misli da je bolje ostaviti "patinu",

nego "davati novu pozlatu". Sugerirao je bolji način ojačanja postolja, da se 

"donji kantuni" ne oštećuju zbog mase pokala (14.7 kg). 


Pregledom pločica s nazivima pobjednika, kritički se osvrnuo na neujednačen

materijal i način pričvršćenja. Primijetio je pogrešku napisanu na pločici pobjednika

iz 1984. godine, jer piše: "Danće". Bilo mu je čudno da nedostaje pločica za 2012.

godinu (nema rupica od čavlića, ni tragova odljepljivanja).
Želeći uključiti što veći broj ljudi u predlaganje načina kako srediti PRIJELAZNI

POKAL, udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO moli da se konkretne i argumentirane

sugestije šalju na: divlja.liga@gmail.com


Što se tiče upisa naziva pobjednika na pločicama, Udruga ustraje u prijedlogu

da bude usklađen s ovom listom

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/17913672


Prijedlog Udruge, naglašavamo, NIJE konačan, ali će za donošenje KONAČNE 

odluke o načinu uređenja PRIJELAZNOG POKALA biti važna mišljenja DIVLJOLIGAŠA,

koja budu usmeno isnesena na sastanku, koji se saziva za utorak, 09.07.2013., u

11:00 sati, na kupalištu POD BOROVIMA

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901628

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901630

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181122020


OVRHE

Posted by DIVLJA LIGA on July 4, 2013 at 11:20 AM

Nakon priznanja ovih dugova:


1. Di Sport d.o.o.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181621291


2. Fortuna Navis d.o.o.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181647682

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181647681

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=139150779

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181647683


3. Be Craft projekt

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181644544


4. Hotel Dubrovnik Palace d.d.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181604435


račun je BLOKIRAN

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181967179


********************************************************************************************

Evo, kako se od  528755.30 kuna, spalo na više od 43000.00 kuna  vjerovničkih

tražbina (sa zateznim kamatama i troškovima ovršnih postupaka):


http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388927

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388928

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388929

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388930

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388931

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388932

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388933

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388934

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388935

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388936

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388937

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388938

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388939

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180388940


INTERVIEW (Divlja liga 2013)

Posted by DIVLJA LIGA on June 27, 2013 at 2:40 PM

Sastanak divljoligaša (Gustijernica, 03.07.2013.) sublimiran je u:


http://www.dubrovackidnevnik.hr/hr/clanak/bankrot-divlje-lige-zbog-neutemeljnih-optuzbi-za-malverzacije-upitno-ovogodisnje-natjecanje-foto.html


Inače, stanje računa udruge "Divlja liga Dubrovnik" je 0.00 (nula) kuna

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181967179

a račun, br.  2484008-1103717984 (Raiffeisen Bank) je blokiran do okončanja provedbi ovrha.

ELITA (kanalizacijska drama)

Posted by DIVLJA LIGA on June 24, 2013 at 10:35 AM

Radnici tvrtke "Goran i Zoran d.o.o." iz Solina su 20.06.2013. uspjeli sanirati kanal

fekalnog kolektora, koji se nalazi sa južne strane ville Elita

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/26233980


Sada u Gustijernicu više ništa ne "curi" sa južne strane

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181250665


Međutim, za vrijeme izvođenja radova na sanaciji fekalnog kolektora južno od ville Elita

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928092

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928090

fekalne su vode "probile" kanal kolektora sjeverno od ville Elita

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928086

pa su se fekalne vode "u potocima" slijevale u Gustijernicu

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928085

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928082

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928083

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928079

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928081

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180928084


Državno odvjetništvo će imati dosta posla u istrazi

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181250662


Podsjećamo da je sve krenulo od "odabira najbolje ocijenjene ponude"

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/19706867

UPOZORENJE (nasrtaj na tradiciju)

Posted by DIVLJA LIGA on June 23, 2013 at 10:20 AM

Onaj član udruge  DIVLJA LIGA VATERPOLO  koji nasjedne na reklame ovakvog sadržaja

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181201705

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181201704

bit će brisan iz evidencije članstva, suglasno st. 3. čl. 10. Statuta

http://www.divljaliga.eu/statute.htm


Naime, neodređeni organizator, na web stranici pripadajućoj ovoj domeni

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=181201706

reklamira najavu održavanja nekakvog turnira na mikrolokaciji, na kojoj se desetljećima

isključivo upriličuju finalni dani prvenstava dubrovačkih kupališta u vaterpolu.


Ponta tradicijski pripada isključivo DUBROVAČKOJ VATERPOLSKOJ DIVLJOJ LIGI i

Udruga će nastojati suzbiti svaki pokušaj nasrtaja na prastaru dubrovačku tradiciju

http://www.divljaliga.eu/divljaliga2013.htm

RADOVI (Sumartin)

Posted by DIVLJA LIGA on June 18, 2013 at 6:15 PM

RUKOHVAT

Posted by DIVLJA LIGA on June 3, 2013 at 11:40 AM

Ponedjeljak, 03.06.2013., bio je vrlo važan dan za sjevernu obalu Sumartina.

 

Zahvaljujući TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA DUBROVNIKA


- postavljene su skalice za kupače na kupalištu "Levanat" (skale br. 24)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251000

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251001

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251003


- popravljene su skalice za kupače na kupalištu "Levanat" (skale br. 23)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251002

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251005


- postavljen je RUKOHVAT na kupalištu "Skale br. 15" 

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251166

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251167

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251168

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=180251169


Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO se ponovno zahvaljuje Turističkoj

zajednici grada Dubrovnika na udovoljenju molbi za financiranjem izrade

skalica (rukohvata) za kupače.

SKALICE

Posted by DIVLJA LIGA on May 28, 2013 at 11:25 AM

Ponedjeljak, 27.05.2013., bio je povijesni dan za sjevernu obalu Sumartina.


Zahvaljujući TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA DUBROVNIKA, postavljene su 

skalice za kupače na:


- kupalištu "Skale br. 19"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901608

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901611

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179902198

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901613


- za kupalištu "Pod borovima"

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901616

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179902200

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901629

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901631


Na kupalištu "Skale br. 15" su uzete mjere za izradu rukohvata

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179901635


Skalice za kupalište "Levanat" su gotove, te će uskoro biti postavljene.


Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO se neizmjerno zahvaljuje Turističkoj

zajednici grada Dubrovnika na udovoljenju molbi za financiranjem izrade

skalica (rukohvata) za kupače.


ALARM

Posted by DIVLJA LIGA on May 8, 2013 at 3:50 PM

Krajem prošle godine uočeno je izlijevanje fekalnih voda u more, u uvalici Gustijernica i

to baš kroz "drenažnu" cijev iz sustava odvodnje oborinskih voda (kod ville Elita)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=172041056


Udruga je zatražila nadzor vodopravnog inspektora, koji je 25.01.2013. sastavio zapisnik

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031293

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031294

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031295


Iz nalaza vrijedi pročitati navod Vicka Begovića (predstavnika tvrtke  VODOVOD) "da se problem

odvodnje otpadnih voda grada Dubrovnika na predmetnoj lokaciji upravo rješava jer se sanira

dotrajali kolektor fekalne odvodnje", pa "se postiže potpuna funkcionalnost predmetnog sustava

javne odvodnje" te se tako "sprečava onečišćenje priobalnog mora"

.


Međutim, oštećeni kolektor, koji je na ovim skicama označen plavom linijom

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031916

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031915

uopće nije promijenjen, pa istjecanje fekalnih voda nije zaustavljeno

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179205874


Položaj kolektora (među korijenima čempresa) je na skicama označen crvenim

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031912

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031911

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031910


Udruga  DIVLJA LIGA VATERPOLO  je ponovno zatražila inspekcijske nadzore, 

pa je 26.04.2013. obavljen očevid

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178429296

provedeno je testiranje fluorescentnom bojom

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178429300

i uzorkovana je smrdljiva tekućina

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=178429293


Udruga je početkom svibnja primila vrlo alarmantne obavijesti

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179031291


Iz zapisnika vodopravnog inspektora od 02.05.2013.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179304477

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179304478

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179304479

valja izdvojiti navod Željka Volarića (predstavnika tvrtke VODOVOD) "da se problem

odvodnje otpadnih voda grada Dubrovnika na predmetnoj lokaciji upravo rješava jer se sanira

dotrajali kolektor fekalne odvodnje", pa "se postiže potpuna funkcionalnost predmetnog sustava

javne odvodnje" te se tako "sprečava onečišćenje priobalnog mora".


Željko Volarić naglašava kako "pored navedenih radova, cjelokupni projekt

obuhvaća i PROJEKT kompletnog uređenja šetnice", o čemu smo već pisali

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/19706867


Nesuspenzivnim rješenjem od 29.04.2013., sanitarna inspektorica je naredila VODOVODU

VODOVODU da u roku od dva (2) dana sanira kolektor odvodnje fekalnih voda između 

ville Elita i restauranta Levanat, ali bez učinka

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179723434


Istjecanje fekalija u more je POJAČANO

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=179155771


Članovi udruge DIVLJA LIGA VATERPOLO uspjeli su stupiti u kontakt s direktorom

tvrtke "Goran i Zoran d.o.o.", koji ih je obavijestio da je tvrtka naručila "najmoderniji 

materijal za sanaciju kolektora", ali da očekuje kako će "naručena pošiljka prispjeti

iz Njemačke za 20 dana", dakle, tek početkom lipnja.


Uspiju li radnici tvrtke iz Solina nekako "začepiti" utvrđene pukotine u kanalu fekalnog

kolektora, te uz uvjet da, pored utvrđenih, nema još pukotina u fekalnom kolektoru,

predviđamo da će do sredine lipnja, kupanje u Gustijernici biti vrlo rizično.

SUSRET

Posted by DIVLJA LIGA on April 16, 2013 at 1:45 PM

Putem službene internetske stranice Grada Dubrovnika, javnost je informirana o 

susretu gradonačelnika s predsjednikom udruge DIVLJA LIGA VATERPOLO

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177854869


Doista, Andro Vlahušić i Igor Legaz su se 13.04.2013. (subota) "susreli" na nekoliko

mikrolokacija sjeverne obale Sumartina


Ovjekovječeno postavljanje KLUPA KOD MASLINE

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891839

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891842

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891843

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177852310

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891841

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891840


Ovjekovječen dovršetak izgradnje DIJAMANTNOG PUTA

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891845

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891844

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891848

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891847

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177891846


Predsjednik Udruge je kritizirao gradonačelnika zbog IZBJEGAVANJA javnog

predstavljanja projekta uređenja apsolutno najlegendarnije šetnice na Zemlji

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/19706867VAŽNI ČLANCI

o granici pomorskog dobra   http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/19760914

o zatrpanim skalama              http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/14767127

o novom putu                            http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/24827761


Muo Libertas

Posted by DIVLJA LIGA on April 8, 2013 at 1:15 PM

Sa fotografija, snimljenih u posljednjih 5 godina, može se pratiti, kako se

šilok "poigrava" s ostatkom mula na Kačulu!Utorak, 10.06.2008.       http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=129574136

Nedjelja, 20.06.2010.    http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176736599

Subota, 30.04.2011.      http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=127635565

Nedjelja, 17.03.2013.   http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176291454  (*)


Subota, 06.04.2013.     http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177419281  (!!!)

Nedjelja, 14.04.2013.   http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177788179

SIMBOL SUMARTINA

Posted by DIVLJA LIGA on April 8, 2013 at 1:40 AM

KACUO (upis pomorskog dobra)

Posted by DIVLJA LIGA on April 1, 2013 at 10:15 AM

Nakon petogodišnje pravne procedure, u kojoj je LIBERTAS RIXOS d.o.o.  bezuspješno

nastojalo "pomaknuti" granicu pomorskog dobra prema jugoistoku, u zemljišnim knjigama

je provedeno rješenje Općinskog suda u Dubrovniku, br. Z-4001/2011 od 20.09.2012.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089489


Vrhu č.zgr. 1642/2 k.o. Gruž    http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089488

vrhu č.zem. 550/22 k.o. Gruž   http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089486

vrhu č.zem. 550/8 k.o. Gruž     http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089484

vrhu č.zem. 550/21 k.o. Gruž  http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089485

i vrhu č.zem. 1379 k.o. Gruž    http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089487


upisano je POMORSKO DOBRO!Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO, koja je registrirana da štiti kolektivne interese građana u

pravu na stalan, nesmetan i neograničen kopneni pristup morskoj obali i moru, nastojat će

u dogovoru s direktorom hotela ishoditi, da se ukloni dio zida (koji je označen crvenim "X")

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176840256

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176845110

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176840257


Propadne li pokušaj razumnog dogovora, Udruga će pokrenuti parnični postupak.


Podsjećamo na neke pokušaje navedenog društva da uzurpira Kačuo.


Rušenje donjeg dijela skala na sjevernom prilazu Kačulu (2007)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=138119656


Postavljanje vrata na južnom prilazu Kačulu (2008)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=138216576


Postavljanje željezne ograde na sjevernom prilazu Kačulu (2009)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177093456


Postavljanje željezne ograde na južnom prilazu Kačulu (2009)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=151393936


Nedovršena gradnja zida na sjevernom prilazu Kačulu (2010)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=129575212


Dovršena gradnja zida na južnom prilazu Kačulu (2010)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176736601Pokušaj "umješavanja" od Vodovod Dubrovnik d.o.o. (2012)

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176884230Angažiranje "izbacivača" (2009)

http://www.divljaliga.eu/apps/videos/videos/show/16100223


Rss_feed

Recent Videos

2063 views
1959 views
2032 views
1923 views