DIVLJA LIGA VATERPOLO

News

KACUO (juzni prilaz)

Posted by DIVLJA LIGA on July 19, 2013 at 3:10 AM

Udruga DIVLJA LIGA VATERPOLO se zahvaljuje društvu VERBUM PUBLICUM d.o.o.

na objavi članka:  http://www.dubrovnikpress.hr/index.php/component/k2/item/1789


Prva fotografija koja je prikazana u članku, snimljena je 23.03.2013.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=176611917

Dio nezakonito izgrađenog zida, koji je (crvenom bojom) označen sa "X", pripada

č.zem. 550/22 k.o. Gruž

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=168919952


 

Druga fotografija koja je prikazana u članku, snimljena je 10.06.2008.

 

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=138119657

 

 


Treća fotografija koja je prikazana u članku, snimljena je 29.05.2010.

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=129575758

Na toj se fotografiji vidi službena oznaka "ZATVORENO GRADILIŠTE", koju je

postavio građevinski inspektor, nakon što je utvrdio da je društvo Libertas Rixos d.o.o.

nezakonito izgrađenim zidom prepriječilo pristup Kačulu s južne strane, odnosno,

iz Kvaternikove ulice). Onaj dio Kvaternikove ulice, na kojoj se nalaze ove skale

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177419280

pripada nekretnini č.zem. 550/21 k.o. Gruž

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=177089485


Sada se za dolazak na Kačuo (s južne strane) koriste ove željezne skalice

http://www.divljaliga.eu/apps/photos/photo?photoid=182161021Za dolazak na Kačuo sa sjeverne strane (iz Kotorske ulice),

koriste se DIJAMANTNE SKALE

http://www.divljaliga.eu/apps/blog/show/28079214

Categories: None

Recent Videos

2059 views
1955 views
2027 views
1920 views